Andreas Wik

16
FA
0
Tick
22
Tag
24
Captured
3
Tag
2
Captured
GradeFATickTotal
7A202
6C+101
6C202
6B+202
6B404
6A+101
6A202
4+101
4101

Public ascents:

16/06-14 Kyllingstad / Europavegen / Chuck Norris 6B+
FA
Sittende start
16/06-14 Kyllingstad / Europavegen / Easy Exit 4+
FA
Sittende start
16/06-14 Kyllingstad / Europavegen / Chicken Dance 6B
FA
Stående start
16/06-14 Kyllingstad / Europavegen / Tomb Raider 6A
FA
Sittende start
16/06-14 Kyllingstad / Europavegen / Gravsteinen 4
FA
Sittende start
16/06-14 Kyllingstad / Europavegen / Run to the hills 6B
FA
Sittende start
16/06-14 Kyllingstad / Europavegen / Caveman's Corner 6B
FA
Sittende start
16/06-14 Kyllingstad / Europavegen / Green Peace 6A+
FA
Sittende start
16/06-14 Kyllingstad / Europavegen / Full City 6A
FA
Sittende start
23/03-13 Gyland / Enga / Påske-eufori 6B+
FA
Sittende start
05/09-12 Helleland / Enga / Wik bulder 6C
FA
start stående i jettegryte/underkling. klatre opp via sideta og stort flak.
05/09-12 Helleland / Enga / Sound of music 7A
FA
sittende start på rail. klatre platen og topp til høyre. høyre start er prosjekt.
30/01-12 Øgreid / Leirduebanen / Wiiks arete 7A
FA
Egg, stående start
28/08-11 Vikesdal / Vikesdal / Plantasjen lav start 6C+
FA
Sittende start 1 meter til høyre for "Plantasjen".
25/06-10 Vikesdal / Vikesdal / Plantasjen 6B
FA
Sittende start
17/02-10 Vikesdal / Vikesdal / Shaquille O'Kneel 6C
FA
Sittende start