Eva Helgø Kragset

6
FA
0
Tick
7
Tag
2
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
6C+101
6B+101
6A+101
6A101
5+101
5101

Public ascents:

14/08-18 Førsteklassingen 6B+
FA
Sittende start.
01/09-13 NL 5+
FA
Sittende start. To betavarianter, rett opp, ellers klatre langs eggen.
11/06-13 Mosetull 5
FA
På steinen til høyre for Isberg. Start sittende.
20/01-13 Kadavervariant 6A+
FA
Start som Kadaver, men topp ut til venstre sammen med Åtsel.
24/09-12 Krimpebulderet 6C+
FA
Sittende start innerst i taket og så rett ut.
Tåkeprat 6A
FA
Til venstre for ze warmup. Sittende start på stort tak.