To-do list

Thomas Rimau

0
FA
15
Tick
0
Tag
5
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
7B011
7A022
6B022
6A+011
6A033
5+011
5011
4+011
4033

Public ascents:

09/07-18 Tananger streetview 7B
Fin sak! Litt annen beta en dem videoer, brukte fot ut til høyre og gikk opp noe statisk.
06/05-17 navnløs 13 6A
06/05-17 navnløs 9 4
06/05-17 navnløs 8 5+
06/05-17 navnløs 6 6B
06/05-17 navnløs 4 6A
06/05-17 Dynastiet 7A
06/05-17 navnløs 7 4+
06/05-17 navnløs 6 4
05/05-17 navnløs 15 4
05/05-17 Risset 6A+
Fin fingerklem
04/05-17 navnløs 16 6A
Sitstart funker og - da en 6a+
04/05-17 Falun gong 7A
Fet bulder!
04/05-17 navnløs 10 5
04/05-17 navnløs 9 6B