Ove M. Landro

2
FA
0
Tick
0
Tag
3
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
7A101
6B101

Public ascents:

13/09-16 Fister / Skogholtet / Utfallsmetoden 7A
FA
Sittstart på gode sidetak nede i henget, lengdeavhengig crux?
13/09-16 Fister / Skogholtet / Strekkfisken 6B
FA
Sittstart på venstre side av baugen, klatre overhengende kant mot høyre og opp eggen. Ståstart fra riss på høyre side ca 6A+