Thilo Schröter

2
FA
0
Tick
4
Tag
2
Captured
7
Tag
7
Captured
GradeFATickTotal
8B101
7C101

Public ascents:

02/05-19 Tesaker / Teaparty sector / Thunder 8B
FA
Stående start som på filmen
13/08-13 Heskestad / Midtre Drangsdalen / Blitzkrieg 7C
FA
start sittende med stor sloper. catch rett opp.