Page views (since 2019.10.09): 26
Sektor mellom Fortress og Bekkjarvik. Kjøre inn til høyre til Haver i svingen etter strekket sørover på rv44 fra jernbanen.

Problems:

Mellombels 7A Stian Engelsvoll Sittende start (på en pad).