Page views (since 2019.10.09): 28
Ses fra parkeringen til klatrefeltet. Potensiale for noen flere lette problemer.

Problems:

Forlengst 6C Steinar Kragset Start sittende på stein. Morpho, vanskelig å gradere.