Page views (since 2019.10.09): 39
Et knippe bulders på bratt vegg helt til høyre på sportscraget. Meget smooth steinkvalitet på brorparten av veggen og ingen anmarsj. Utmerket til feks oppvarming før et hardt prosjekt eller å ha med smårollinger

Problems:

Fraunhofnelinja 7B Stian Engelsvoll (3 ascents) Sittende start i to små underhåndstak. Drop off fra jug på rundt 4 meters høyde (se skisse)
Linkuplinja 7B
Stian Engelsvoll (2 ascents) Sittende start som Maginotlinja, samme topp som Fraunhofnerlinja
Maginotlinja 7A+
Stian Engelsvoll (5 ascents) Sittende start. Dropp off fra jug på ca 3,5 meter (se skisse)
Fraunhofnerlinja stå 6C
Stian Engelsvoll (1 ascent) Start match i stor undercling. Drop off slutt fra stor jug ca 4 m over bakken.
Fy fader ass 6B+ Stian Engelsvoll (6 ascents) Sittende start i Fader War, dra mot høyre og topp likt som Maginotlinja
Fader War sit 6A (6 ascents) Sittende start, drop off fra svær jug