photographer: Unknown
Et knippe bulders på bratt vegg helt til høyre på sportscraget. Meget smooth steinkvalitet på brorparten av veggen og ingen anmarsj. Utmerket til feks oppvarming før et hardt prosjekt eller å ha med smårollinger

Problems:

Fraunhofnelinja 7B Stian Engelsvoll (3 ascents) Sittende start i to små underhåndstak. Drop off fra jug på rundt 4 meters høyde (se skisse)
Linkuplinja 7B
Stian Engelsvoll (2 ascents) Sittende start som Maginotlinja, samme topp som Fraunhofnerlinja
Maginotlinja 7A+
Stian Engelsvoll (5 ascents) Sittende start. Dropp off fra jug på ca 3,5 meter (se skisse)
Fraunhofnerlinja stå 6C
Stian Engelsvoll (1 ascent) Start match i stor undercling. Drop off slutt fra stor jug ca 4 m over bakken.
Fy fader ass 6B+ Stian Engelsvoll (6 ascents) Sittende start i Fader War, dra mot høyre og topp likt som Maginotlinja
Fader War sit 6A (6 ascents) Sittende start,drop off fra svær jug ved andre bolten