photographer: Unknown
photographer: Unknown
mindre stein som ligger like nedenfor jortesteinen.

Problems:

TC bulder 6C+ Therese Johansen start sittende på slappe tak. klatre opp eggen.
Oppvarming 2 6A+ Tore Årthun Start sittende på slapp list. gjør et flytt med venstre hånd og gjør langt flytt til sloper.
oppvarming 1 5+ Tore Årthun start sittende på lister. klatre rett opp.
Jånni Mantel 4+ Jon Egil Auestad mantle opp bulken.