Ur utviklet av Alv Borge og Ronny Sjøthun i 2008

Problems:

Først&sist 7A Alv Borge, Ronny Sjøthun
Failrail 6C+ Alv Borge
Blodstien 6C
Alv Borge, Ronny Sjøthun
Ebelsoft 6B Ronny Sjøthun
Borges Trim 6A Alv Borge
Alvs egg n/a Alv Borge
Pr 1 n/a
Pr 2 n/a