Mange store steiner et stykke inne på heia.

Problems: