photographer: Jostein Øygarden
Steinene ligger på begge sider av veien før tunnelen under "Yosemite"-veggen.

Problems:

Mæhr båt pappa! 7A Jan Eivind Danielsen, Nicolas Delaleu Sittende start
Kommunisten 6C Kjell Jabjør Sittende start. Samme stein som "Kulturrevolusjonen".
Landkrabbe i fjæra 6C Kjell Jabjør Sittende start på tydelig skrålist.
Pappa spotte 6C Jan Eivind Danielsen, Nicolas Delaleu Sittende start
Wasserlinje 6C
Jan Eivind Danielsen, Nicolas Delaleu (1 ascent) Sittende start
Folkerepublikken 6B+ Kjell Jabjør Sittende start. Egg på samme stein som "Kommunisten".
Kulturrevolusjonen 6A Kjell Jabjør Sittende start. Ligger ca 80 meter før det som er etablert på Eikenøtter. Parkerer ved en hytte, gå rett opp i lia på høyre side av veien, ca 100 meter. Samme side av veien som Bergelia, men nærmere parkeringen til Eikenøtter. 2-3 frittstående blokker, lavere enn blokkene til Bergelia.
Lock-Down 6A Jan Eivind Danielsen, Nicolas Delaleu (1 ascent) Sittende start
Enebarn 5+ Kjell Jabjør Sittende start på markert kant. Topp ut rett opp. Ligger ca 900 meter etter avkjøringen til Fossmork, på høyre side av veien. En ganske lav stein som er synlig fra veien.
Kunstig estetikk 5+ Jan Eivind Danielsen, Nicolas Delaleu (1 ascent)
Tvillingen 5+ Kjell Jabjør Sittende start på markert kant. Samme stein som "Tvillingen".