Page views (since 2019.10.09): 24
Skogkledd kolle med et knippe fine store steiner. IKKE parker nede på tømmerhogst-plassen. Grunneier sier vi heller må bruke stor parkeringsplass 300 meter retning E39.

Problems:

Ken Park 7A+
Stian Engelsvoll (3 ascents) Sittende start
Organesson 6C+
Jostein Øygarden, Lasse Steinmoen (1 ascent) Stående start som på bilde
Sauerkraut 6B+
Stian Engelsvoll (3 ascents) Sittende start til venstre, klatre baugen
Abortfrieri 6A Jostein Øygarden Sittende start
another baug proj n/a klatre baugen på slopere.
Bøsingsteinen n/a feeet stor stein med et monster prosjekt og en åpen fet linje som der ca 7A/B ut
Sloper pr n/a Sittende start til høyre, følg areten
storebaug n/a sittende start. klatre baugen.
the steep slab proj n/a stående start. klatre rett opp på fæle slopere.