Page views (since 2019.10.09): 21
Hovedsteinen. Parker ved Fatland kjøtt (utfor bommen) og gå. Anmarsj ca 5 minutt

Problems:

Buoyancy 7C
Alv Borge (3 ascents) Går til venstre på skissen. Bratt krimpete fin linje. Sit start i match på list. 7c eller 7c+
Beyoncé 7B Stian Engelsvoll (3 ascents) Mot høyre på skissen. Sit start likt som Buoyancy. 7a+ eller 7b
Scudero 6B Stian Engelsvoll Høy vegg til høyre for areten