Problems:

Håkjerringkleppen 7B+
Stian Christopher Viken (1 ascent)
Evig og alltid 7A Kjell Jabjør Sittende start
Slabmaster from Anchorage direct 7A Kjell Jabjør Sittende start 7A (7A+)
Boknabu 6C Kjell Jabjør Sittende start. Ligger 2m. til høyre for "slabmaster from..." Starter nederst på gode incuts, klatre eggen mot venstre.
Trøst 6A+ Kjell Jabjør Sittende start