Problems:

Håkjerringkleppen 7B+
Stian Christopher Viken
Evig og alltid 7A Kjell Jabjør
Boknabu 6C Kjell Jabjør
Trøst 6A+ Kjell Jabjør