tøff svær stein med flott beliggenhet. har to vakre linjer som ennå er ubesteget.

Problems: