tøff svær stein med flott beliggenhet. har to vakre linjer som ennå er ubesteget.

Problems:

Prosjekt 1 n/a Høy egg
Prosjekt 2 n/a Høy bratt egg