Klynge med store steiner lett synlig fra veien idet man passerer feristen etter tunnellen.

Problems:

Early Bird 7B
Tore Årthun