photographer: Hans Jørgen Moe, in photo: Anna Johannessen
photographer: Stian Engelsvoll, in photo: Olaug Line
Nr: 55
Comment:
FA: Stian Engelsvoll
FA date: 11/09-06
Original grade: 6A
Navigation:Google Maps

Ticks:

Olaug Line
6A
Vegard Aksnes
6A
Jostein Øygarden
6A
Teea Helgøy
6A
Solveig Sæbø
6A
Nygjødsla og fin.

Comments:

No comments