photographer: Jan Eivind Danielsen, in photo: Jarle Risa
photographer: Vegard Aksnes, in photo: Jarle Risa
photographer: Vegard Aksnes, in photo: Jarle Risa
photographer: Vegard Aksnes, in photo: Jarle Risa
photographer: Jostein Øygarden
Nr: 11
Comment: Sittende start
FA: Jan Eivind DanielsenJarle Risa
FA date: 11/09-06
Original grade: 7B
Navigation:Google Maps

Ticks:

Stian Engelsvoll
7A
Jostein Øygarden
7A+
Første flytt med høyre hånd i stedet for originalbeta med venstre er lettere

Comments:

No comments