Comment: Sittende start,drop off fra svær jug ved andre bolten
FA:
FA date:
Original grade: 6A
Start navigation
WhenNameGradeCommentStars
2017-07-03Stian Engelsvoll6A+
2018-01-13Olaug Line6A+
2018-05-05Eivind Helgøy6A+
Stian Engelsvoll 2018-02-03 18:55:16
Dette er starten på ruta som Dag Kaada gikk en gang på 90 tallet. Etter at de bygget gangstien her rundt 2012 (+- fem år...) har de fylt på med en del masse, slik at en står 1-2 meter høyere nå en det en gjorde når vi gikk ruta før. Derfor virker førstebolten unaturlig lavt plasser. Denne måtte klatres opp til back in the day! Sitstarten er noe nærmere slik ruta startet i gamle dager, og derfor kan en sikkert si at Deg Kaada er den første som gikk dette stykket med klatring i fri og har FA :-)