photographer: Kjell Jabjør
photographer: Kjell Jabjør
Nr: 1
Comment: Sittende start
FA: Kjell Jabjør
FA date: 16/10-10
Original grade: 7A+
Navigation:Google Maps

Ticks:

Walid Musagoni
7A

Comments:

No comments