photographer: Kjell Jabjør, in photo: Kjell Jabjør
photographer: Kjell Jabjør, in photo: Kjell Jabjør
Nr: 2
Comment: Sittende start 7A (7A+)
FA: Kjell Jabjør
FA date: 25/04-16
Original grade: 7A
Navigation:Google Maps

Ticks:

No ticks

Comments:

No comments