photographer: Susanne Nilson, in photo: Sebastian Hinsken
Nr: 24
Comment: steinen rett på veien ved (venstre) siden av Uebermensch. Start på crimp.
FA: Sebastian Hinsken
FA date:
Original grade: 6B
Navigation:Google Maps

Ticks:

No ticks

Comments:

No comments