photographer: Unknown
photographer: Unknown
Nr: 4
Comment: Start sittende på slapp list. gjør et flytt med venstre hånd og gjør langt flytt til sloper.
FA: Tore Årthun
FA date:
Original grade: 6A+
Navigation:Google Maps

Ticks:

No ticks

Comments:

No comments