Flere ugjorte linjer.
NameDescription#problems
Driftevegen mye stein, mange linjer og endel dårlige landinger. 15
Øvre sektor Endel stein på toppen av terassen. Lettest tilkomst fra veien. 1