To sektorer så langt med noget avstand imellom. Veldig bra steinkvalitet. Foreløpig buldere opp til rundt 6C. Det kommer mer...
NameDescription#problems
Jobu venstre følg gårdsvei til venstre. Opp i skogen etter at veien deler seg.5
Jobu midtre 3
Jobu øvre Heller rett under cragget. Ca 20 min anmarsj. 3