To sektorer så langt med noget avstand imellom. Veldig bra steinkvalitet. Foreløpig buldere opp til rundt 6C. Det kommer mer...