På Stangeland er det mulig å buldre ved det nedlagte klatrefeltet. Det er mange steder som heter Stangeland i nærområdet, og må ikke forveksles med bydelen i Sandnes. Helleren ligger mellom Voll i Klepp og Ganddal. Veggen er ganske regnsikker, men noe utsatt for sig steder.