Stor heller ute på et jorde med et knippe harde buldere.