Page views (since 2019.10.09): 25
Kun utviklet på en stein, potensiale for mer buldring lenger opp på fjellet.