Page views (since 2019.10.09): 34
Et stein pr dags dato. Alv Borge står bak funnet, og det hardeste linja.