Page views (since 2019.10.09): 25
Et lite område rett sør for Vikeså. Opptre med aktsomhet ettersom buldringen skjer på dyrka mark. Bonden er svært snill og positiv til buldring.