Buldrefelt tilknyttet Kristiansandmiljøet. Området er lagt til for å bli implimentert i appen til Jossi "Bouldering in western Norway", for at det skal være lettere å finne frem med gps muligheter. Så langt er det bare Bersvann og omegn som er med, flere vil bli lagt til på sikt. Her er den opprinnelige føreren: http://27crags.com/crags/justoya