Stor synlig stein på sørsiden av vegen, parkering på nordsiden.