Page views (since 2019.10.09): 31
Lite brukt felt som ligger langs RV45 på høyden mellom Hunnedalen og Sirdal. Mye stein, flott beliggenhet og store krystaller.