Mindre sektor ved Fister kirke. Spesiell fjellkvalitet. Foreløpig bare gått en linje, men muligheter for et titalls moderate finnes.