Flere små sektorer med fine problemer.
NameDescription#problems
Elva et lite knippe steiner nede ved elven. begrenset potensiale1
Klipperiet Mindre sektor med linjer av ok kvalitet og trivelig beliggenhet.3
Marka 4